Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

olfascan-bg Created with Sketch. olfascan-bg Created with Sketch.

Hoe behandel je een geurbeladen luchtstroom?

Wij bepalen en optimaliseren de beste luchtbehandelingstechniek voor een geurbeladen luchtstroom.

De impact van bedrijven op de woonomgeving wordt geëvalueerd in een milieueffectrapport of ontheffing

Inleiding

Diverse industriële activiteiten kunnen leiden tot een negatieve geurimpact op de omgeving. Om deze impact te minimaliseren, worden geurbeladen luchtstromen afgezogen en afgeleid naar geurbehandelingstechnieken. De effectiviteit van deze technieken dient onderzocht te worden om te bepalen of de desbetreffende techniek voldoende geschikt is om de geurbeladen luchtstroom te behandelen en/of er mogelijk nog betere alternatieven bestaan.

OLFASCAN wil klanten hierin ondersteunen door diverse pilootopstellingen van geurbehandelingstechnieken aan te reiken, om via bemonstering en analyse te onderzoeken welke techniek (of combinatie van) de voorkeur geniet om specifieke geurbeladen luchtstromen te behandelen. Op die manier kan de geurimpact op de omgeving efficiënter gereduceerd worden.

De luchtzuivering via biofilter wordt bemonsterd via een groot zeil

Hoe kies je een geurbehandelingstechniek?

Afhankelijk van de type geurcomponenten die verwijderd moeten worden, bestaat er een ruime range aan geurbehandelingstechnieken (actief koolfiltering, biofiltering, wassing, UV-filtering,…). Elk van deze technieken kent zijn voor- en nadelen voor de verwijdering van specifieke geurcomponenten. Bij diverse bedrijven met een zekere geurimpact op de omgeving is één van deze technieken (of een combinatie van) vaak als full-scale opstelling al geïmplementeerd.

De techniekkeuze berust zich hierbij op kenmerken van het productieproces, en de mogelijke vrijstelling van geurcomponenten uit dit proces. Echter ontbreekt vaak een grondige analyse van de gevormde geurcomponenten, waardoor de gekozen techniek mogelijks onvoldoende efficiënt kan zijn voor de verwijdering van de geurcomponenten.

Geurbehandeling kippenveren

Bestaande geurbehandeling blijkt onvoldoende voor producent kippenverenmeel

In kippenveren zit veel keratine (eiwit), dat een belangrijk bestanddeel is in het produceren van eiwitrijke dierenvoeding. Keratine heeft echter een rigide structuur die opgemaakt is uit zwavelbruggen. De verwerking van veren tot een voedingsrijk meel gaat daardoor gepaard met de vrijstelling van geurcomponenten zoals organische zwavelverbindingen, H2S en SO2.

Om de geurimpact van het proces te reduceren, wordt de afgezogen luchtstroom geleid door een licht zure wasser, basisch oxidatieve wasser, condensor en twee serieel geschakelde actief koolfilters. Opdat de luchtstroom na de condensor niet te vochtig zou zijn voor de actief koolfilters, wordt een bijkomende droge processtroom toegevoegd aan de actief koolfilters.

Ondanks de aanwezigheid van de geurbehandeling, ontvangt de producent nog periodiek geurklachten.

Schema pilootopstelling AK filters

Pilootopstellingen bij producent kippenveren meel

Om de efficiëntie van de full-scale geurbehandeling bij de producent van kippenveren meel te onderzoeken en om te bekijken of er geen betere alternatieven zijn, werden actief koolfilter piloten opgesteld in verschillende stages van de geurbehandeling.

Piloot actief koolfilter 1 en 2 (AK 1 en AK 2) werden zowel met geïmpregneerde als niet-geïmpregneerde kool gevuld. Piloot actief koolfilter 3 en 4 (AK 3 en AK 4) waren met niet-geïmpregneerde kool gevuld. Wekelijks werden luchtstalen genomen aan de in- en uitlaten van de piloot actief koolfilters (staalname punten), die vervolgens geanalyseerd werden op vluchtige organische componenten (VOC), H2S en SO2. Om de adsorptiecapaciteit van de kool te monitoren, werden op koolstalen, genomen doorheen de actief koolfilters, pH-metingen uitgevoerd.

Verwijdering geurcomponenten geïmpregneerde AK

Analyse verwijderingsefficiëntie geïmpregneerde AK

Wanneer de resultaten van de metingen worden geëvalueerd dan zien we dat AK1 en AK2 efficiënt over een lange periode H2S en SO2 kunnen reduceren. Dit type kool werkt als een basische oxidatieve wasser maar is kost-effectiever en eenvoudiger in onderhoud.

Het verwijderingsrendement van VOC is hier echter zeer laag. Een combinatie van beide types zal nodig zijn om een hoge reductie te bekomen van zowel VOC als H2S en SO2.


Verwijdering geurcomponenten niet geimpregneerde AK

Analyse verwijderingsefficiëntie niet-geïmpregneerde AK

Niet-geïmpregneerde kool is het best geschikt voor VOC-verwijdering. AK 3 en AK 4 hadden een lagere en kortere VOC verwijdering omdat deze piloten onderhevig waren aan de extra droge procesluchtstroom. Deze stroom was door de producent toegevoegd om het vochtgehalte richting de koolfilters te verlagen, maar zorgde voor een averechts effect doordat deze stroom te zwaar beladen was met VOC, H2S en SO2. Op basis van deze analyse werd deze stroom dan ook afgeschakeld.

AK 2 vertoonde, de hoogste en meest langdurige VOC, H2S en SO2-verwijdering omdat deze koolfilter na de basisch oxidatieve wassing was geschakeld waardoor H2S en SO2 al efficiënt verwijderd waren.

Opvolgen van standtijd acteifkool filter door het meten van pH

Analyse adsorptiecapaciteit

De pH-analyses op de piloot actief koolfilters toonden aan dat AK 1, AK 3 en AK 4 met niet-geïmpregneerde kool een snellere verzuring vertonen dan AK 2. Dit is opnieuw toe te wijzen aan de positie omdat AK 2 een gereduceerde H2S/SO2-vracht ontvangt door de voorafgaande reductie van deze componenten door de basisch oxidatieve wasser. De geïmpregneerde kool vertoont weinig verzuring, wat een bewijs is voor de hoge adsorptiecapaciteit van deze kool voor H2S en SO2.

Het opvolgen van de pH is dus een goede parameter om de standtijd van de AK op te volgen.

Conclusie

Met behulp van pilootopstellingen en chemische analyse kan de efficiënte van bestaande geurbehandelingstechnieken onderzocht worden om deze verder te optimaliseren.

Voor de producent van kippenveren meel, werd er op die manier aangetoond dat de basisch oxidatieve wasser kan vervangen worden door een meer kostefficiënte geïmpregneerde koolfilter met een zeer hoge verwijderingsefficiëntie voor H2S en SO2. Dergelijke voorbehandeling is noodzakelijk om de efficiëntie van VOC-verwijdering door nageschakelde niet-geïmpregneerde kool te verhogen.

De pilootopstellingen toonden ook aan dat de toevoeging van droge proceslucht nefast was voor de VOC-verwijderingsefficiëntie van de koolfilters en dat deze stroom dus afgeschakeld moest worden.

Met behulp van pH-metingen kan ook de adsorptiecapaciteit van de koolfilters opgevolgd worden, om zo de vervangingsgraad van de koolfilters beter te kunnen sturen.

Hoe kunnen wij helpen?

Wenst u bijkomende informatie? Of hebt u een specifieke vraag voor één van onze medewerkers? Neem dan zeker contact op via onze contactpagina.