Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

olfascan-bg Created with Sketch. olfascan-bg Created with Sketch.
olfascan-bg Created with Sketch. olfascan-bg Created with Sketch.

Onze Cases

Bij het doornemen van onderstaande cases, hopen we een beeld te scheppen welke uitdagingen wij aangaan. Wie weet kunnen wij ook voor jouw iets betekenen.

H2S logging in actie

H2S logging voor rendementsbepaling luchtbehandeling

Schommelingen in productieprocessen dragen ertoe bij dat de vorming van waterstofsulfide kan fluctueren in functie van de toevoer en ontbinding aan organische stoffen. Om dit op te vangen kan de H2S concentraties met speciale loggers opgevolgd worden.

Bekijk de case