Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

olfascan-bg Created with Sketch. olfascan-bg Created with Sketch.
olfascan-bg Created with Sketch. olfascan-bg Created with Sketch.

Vliegend labo

Kwantificeren van emissies van moeilijk bereikbare plaatsen ? Monstername van grote oppervlaktes ? Ons vliegend labo biedt de oplossing.

olfascan-bg Created with Sketch. Niels De Baerdemaeker

Onze expert in Vliegend Labo

Niels De Baerdemaeker Milieuadviseur
Emissiemetingen uitvoeren met een lab bevestigd onder een drone

Emissiebepaling van oppervlakte-bronnen of moeilijk bereikbare bronnen

Voor het uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen en het opsporen, meten en in kaart brengen van diffuse emissies beschikt OLFASCAN over een vliegend labo.

Door het gebruik van elektrochemische sensoren worden hierbij accurate en nauwkeurige metingen uitgevoerd op moeilijk toegankelijke locaties.

Daarnaast wordt het vliegend labo ingezet worden om snel diffuse emissies van grote oppervlakten te screenen. Deze metingen laten toe om patronen en hotspots te zoeken om in een volgende fase meer gedetailleerde metingen op de geselecteerde locaties uit te voeren.

Het vliegend labo met thermische camera kan lekstromen in beeld brengen

Opsporen van lekstromen

Door middel van dronemetingen kan OLFASCAN mogelijke lekstromen in diverse gebouwen en installaties in beeld brengen. Hierbij wordt een thermografische camera gebruikt om warmtegradiënten te detecteren.

Indien er lekstromen aanwezig zijn, zullen deze als warmteverliezen gevisualiseerd worden. Deze beelden kunnen live bekeken worden tijdens de dronevlucht om on the spot lekstromen vast te stellen en maken het mogelijk om reeds heel snel stappen te zetten.

Hoe kunnen wij helpen?

Wenst u bijkomende informatie? Of hebt u een specifieke vraag voor één van onze medewerkers? Neem dan zeker contact op via onze contactpagina.