Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

olfascan-bg Created with Sketch. olfascan-bg Created with Sketch.
olfascan-bg Created with Sketch. olfascan-bg Created with Sketch.

Geur

Vraag omtrent geur? OLFASCAN zoekt in nauw overleg met jullie op een objectieve en kwalitatieve manier naar de gepaste oplossing.

olfascan-bg Created with Sketch. Nico Raes

Onze expert in Geur

Nico Raes Milieuadviseur
Om geur in kaart te brengen worden luchtmonsters genomen van potentiële geurbronnen

In kaart brengen van geur

Welke geurbronnen zijn er aanwezig op uw bedrijf en in welke mate zijn ze potentieel belangrijk naar geur in de omgeving?

Om hier een antwoord aan te bieden wordt door OLFASCAN in eerste instantie een geuraudit uitgevoerd op jouw bedrijf.

Tijdens dit bezoek wordt de volledige werking van jouw bedrijf doorlopen, worden de verschillende emissiepunten opgelijst en worden mogelijke knelpunten inzake lucht en geur in kaart gebracht.

Op basis van de audit wordt een meetplan opgesteld om de geurbijdrage van iedere bron op de omgeving te bepalen.

Modellering geur impact met ISC model

Wat is de geurimpact van jouw bedrijf?

Wil je graag nagaan wat de geurimpact of hinderimpact van jouw bedrijf op de omgeving is? OLFASCAN kan jou hierbij verder helpen aan de hand van twee methodes.

Enerzijds kan dit d.m.v. snuffelploegmetingen waarbij de geur van jouw bedrijf op verschillende momenten afgebakend wordt door onze gecertificeerde snuffelaars.

Anderzijds kunnen er olfactometrische analyses uitgevoerd worden aan de verschillende geurbronnen op jouw bedrijf.

De resultaten van snuffelploeg- of de olfactometrische metingen worden gemodelleerd in IMPACT of in een ander dispersiemodel zoals AERMOD of ISC om de geurimpact van jouw bedrijf op de omgeving te bepalen.

De luchtzuivering via biofilter wordt bemonsterd via een groot zeil

Luchtzuivering

Bedrijven met een luchtbehandelingsinstallatie of bedrijven die op zoek zijn naar de meest geschikte behandelingsinstallatie voor hun luchtstroom kunnen hiervoor bij OLFASCAN terecht.

Wij kunnen jou verder helpen met vragen over verschillende types installaties: biofilters, actief koolfilters, luchtwassers, koud-plasma injectie,…

Aan de hand van olfactometrische, chemische en sensorische analyses kunnen we de werking van jouw huidige installatie nagaan of bekijken welke installatie best past bij de noden van het bedrijf.

Een panel voert een olfactometrische analyse uit

Karakterisatie luchtstromen

OLFASCAN brengt de luchtstromen op jouw bedrijf in kaart door het opmeten van debieten en fysische parameters van de luchtstroom en door het uitvoeren van olfactometrische, chemische en sensorische analyses.

Op maat van jouw bedrijf stellen onze milieuadviseurs een plan/studie op en word je professioneel begeleid naar de beste oplossing voor jouw bedrijf en zijn omgeving.

Hoe kunnen wij helpen?

Wenst u bijkomende informatie? Of hebt u een specifieke vraag voor één van onze medewerkers? Neem dan zeker contact op via onze contactpagina.