Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

olfascan-bg Created with Sketch. olfascan-bg Created with Sketch.
olfascan-bg Created with Sketch. olfascan-bg Created with Sketch.

Stof

Stofbronnen in kaart brengen? Een stofbeheersplan of stofgerelateerde BBT-evaluatie nodig?

olfascan-bg Created with Sketch. Nico Raes

Onze expert in Stof

Nico Raes Milieuadviseur
Impact van stof bepalen

Noodzaak tot stofonderzoek

Indien uw activiteiten aanleiding kunnen geven tot het vrijstellen van stof bestaat de kans dat een stofaudit noodzakelijk is (al dan niet opgelegd door de overheid in bijvoorbeeld een bijzondere voorwaarde).

Potentiële stofemissiebronnen worden in kaart gebracht en de genomen en geplande maatregelen worden geëvalueerd. Hierbij wordt minimaal een vergelijking gemaakt met de best beschikbare technieken (BBT).

In een eerste fase wordt dit uitgevoerd op basis van beschikbare meetgegevens en met behulp van een stofaudit.

Het is evenwel ook mogelijk om stofmetingen op verschillende bronnen uit te voeren om een kwantificatie van de stofemissies te hebben. OLFASCAN beschikt hierbij over de nodige meetapparatuur om stof te collecteren.

Hoe kunnen wij helpen?

Wenst u bijkomende informatie? Of hebt u een specifieke vraag voor één van onze medewerkers? Neem dan zeker contact op via onze contactpagina.