Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

olfascan-bg Created with Sketch. olfascan-bg Created with Sketch.

VME-sessie lucht en geur in de textielsector

Onderzoeken en aanpakken van geurproblematiek in de textielsector

Lucht en geur in textielsector

Textielsector en geur

De textielsector omvat enerzijds de productie van vezels en garens voor textielgebruik, en anderzijds het industrieel proces waarbij diverse textielwaren verwerkt worden in alle stadia van hun omvormingsproces. De problematiek rond geuremissies in de textielsector situeert zich hoofdzakelijk tijdens het productieproces.

Processtappen zoals het produceren, voorbehandelen en veredelen van textiel vergt 20 tot 30 m³ lucht per kg grondstof. Hierdoor worden vluchtige organische componenten vrijgesteld tijdens het productieproces die bij het ventileren een zekere geurimpact op de omgeving kunnen creëren.

Het begroten van deze impact en het formuleren van adequate reductieoplossingen zijn daarom cruciaal.

AK na spaanraam textielbedrijf

Geurimpact bij verhuis naar nieuwe locatie

Voor de verhuis van een textielbedrijf naar een nieuwe sitelocatie werd door de overheid een geurstudie aangevraagd om de impact op de omgeving te begroten. Door sensorische, chemische en olfactometrische geurmetingen uit te voeren op het spanraam bleek dat het spanraam beschouwd kan worden als een middelgrote emissiebron die resulteert in een onaangename geurvrijstelling.

Om de resulterende geurimpact op de omgeving te reduceren werd vervolgens een behandeling door actief koolfilter onderzocht. De actief koolfilter resulteerde in een verwijdering van de onaangename procesgeur, waarbij geur- en chemische componenten met meer dan 90 % gereduceerd werden. Door het naschakelen van een actief koolfilter op de spanraamemissies werd de geurimpact op de omgeving verwaarloosbaar.

Uitlaat emissie geurbron textielbedrijf

Geurstudie naar aanleiding van geurmeldingen

Naar aanleiding van geurmeldingen uit de omgeving en bedrijfsinterne onduidelijkheid rond mogelijke geurbronnen werd een geurstudie aangevraagd door een textielbedrijf. Via een geuraudit werden de belangrijkste geurbronnen in kaart gebracht waarna deze sensorisch, chemisch en olfactometrisch werden doorgemeten.

Een tweetal productielijnen werden op basis van deze metingen geïdentificeerd als de belangrijkste emissiebronnen. De chemische resultaten toonden bijkomend aan dat er geen overschrijdingen waren voor beroepsmatige blootstelling. Samen met het bedrijf wordt nog onderzocht hoe de geurimpact op de omgeving op een efficiënte manier kan gereduceerd worden.

Synthese

De voordracht werd door de VME leden als interessant en relevant beoordeeld, waarbij de manier waarop OLFASCAN klanten in de textielsector bijstaat in kader van geurproblematiek geprezen werd. Voor geurproblemen zijn er namelijk geen kant en klare oplossingen voorhanden.

OLFASCAN hecht daarom belang aan het concept ‘meten is weten’. Door diverse geurmetingen en geurmethodieken te combineren kan geurproblematiek gerichter onderzocht worden en kunnen oplossingen geformuleerd worden. Een goede en open dialoog met de klant is hierbij cruciaal.

Hoe kunnen wij helpen?

Wenst u bijkomende informatie? Of hebt u een specifieke vraag voor één van onze medewerkers? Neem dan zeker contact op via onze contactpagina.