Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

olfascan-bg Created with Sketch. olfascan-bg Created with Sketch.

Waar rook is, is ventilatie-onderzoek!

Het inzetten van rooktesten in onderzoek naar de werking of lekdichtheid van een ventilatiesysteem

Rook voor visualiseren ventilatie

Inleiding

Lucht en geur is in de meeste gevallen kleurloos/onzichtbaar, wat het soms moeilijk maakt om na te gaan of een ventilatiesysteem voldoende werkt. Ook als er lekken in het leidingwerk zouden zitten, is dit niet altijd zomaar zichtbaar Daarom worden door OLFASCAN rooktesten uitgevoerd om het gedrag van lucht bij ventilatiesystemen te bestuderen.

De rookwolk wordt gegenereerd met behulp van een rookgenerator. Deze machine warmt een, hiertoe speciaal ontworpen, vloeistof op en genereert vervolgens een onschadelijke rookwolk. De geproduceerde rook is van structuur ‘dik’ zodat deze gedurende een voldoende lange tijd visueel waarneembaar blijft in de ruimte/luchtstroom.

Rook in ruimte blazen om ventilatiesysteem te evalueren

Dimensionering ventilatie

In veel gevallen wordt een rooktest uitgevoerd om na te gaan of de ventilatie in een bepaalde ruimte voldoende werkt/ goed gedimensioneerd werd om de lucht voldoende snel te verversen of om diffuse emissies uit de ruimte te vermijden.

Er wordt een aanzienlijke hoeveelheid rook in de gesloten ruimte geblazen waarna het gedrag van de rook geobserveerd wordt. Is er een duidelijke verplaatsing richting het afzuigpunt zichtbaar? Blijft de rook, door vb thermische lagen in het gebouw, op een bepaalde hoogte hangen? Verdwijnt de rook via een andere weg dan het voorziene afzuigpunt?

Naast het bestuderen van de lucht in een gesloten ruimte, kan ook bekeken worden wat het effect van open deuren/poorten is op de afzuiging van de lucht en of deze nog voldoende is om diffuse emissies naar buiten toe te vermijden.

Afzuigpunt ventilatie zuigt de rook af

Lekdichtheid

Naast een goed werkend ventilatiesysteem dat de lucht uit een ruimte vlot verwijdert is het ook noodzakelijk dat de afgezogen lucht vlot de gewenste weg volgt.

Het vermijden van lekken in het leidingwerk is hierbij cruciaal, en dit zowel naar instroom van valse lucht als het ontsnappen van geurhoudende lucht naar buiten. Om na te gaan of er al dan niet lekken aanwezig zijn kan een rooktest uitgevoerd worden.

Rook via verlichting toont lek in ventilatiesysteem

Praktijkvoorbeeld

In de inkomhal van een gebouw werd door bewoners regelmatig een onaangename geur vastgesteld. In de ruimte zijn geen zichtbare ventilatieroosters of afvoeropeningen aanwezig. In de ruimte naast de hal is het afvallokaal voorzien, maar er is geen deur/verbinding tussen dit lokaal en de hal.

De lucht uit het afvallokaal wordt door een ventilatiesysteem afgezogen en via leidingwerk doorheen het gebouw geleid om via een emissiepunt op het dak in de omgeving vrijgesteld te worden. Het leidingwerk passeert ook via de inkomhal, verstopt achter een vals plafond. Wanneer tijdens een rooktest rook in het afzuigpunt van het afvallokaal geblazen werd, kon kort daarna de rook in de inkomhal waargenomen worden.

De rook zakt vanuit het vals plafond in de inkomhal. Het ventilatiesysteem in het afvallokaal werkt dus goed, maar het leidingwerk dient opnieuw te bekeken worden om het lek ter hoogte van de inkomhal te dichten, en zo de geurhinder voor de bewoners op te lossen.

Hoe kunnen wij helpen?

Wenst u bijkomende informatie? Of hebt u een specifieke vraag voor één van onze medewerkers? Neem dan zeker contact op via onze contactpagina.