Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

olfascan-bg Created with Sketch. olfascan-bg Created with Sketch.

Geurimmissie bepalen met de mobiele elektronische neus

Met onze mobiele elektronische neus bepalen we snel en eenvoudig het patroon van de geurimmissie op locatie om tot nieuwe inzichten te komen.

Elektronische neus of e nose

De mobiele elektronische neus

Een elektronische neus - ook wel eNose genaamd – is een draagbaar toestel dat bestaat uit één of meerdere sensoren die reageren op variaties in de concentratie van gassen of vluchtige stoffen die geur veroorzaken.

Bij OLFASCAN gebruiken we een elektronische neus van het Nederlandse bedrijf Comon Invent. Hetzelfde type wordt onder meer gebruikt in het early warning system van de Haven van Rotterdam. De eNose is uitgerust met 4 MOX sensoren die reageren op een breed bereik aan componenten door middel van een weerstandsverandering.

Daarnaast is onze eNose uitgerust met een oplaadbare batterij die voor autonomie zorgt en een gps-module die de locatie registreert. De eNose kan zowel ingezet worden om een geurkaart (heatmap) te bekomen als om een verloop te schetsen in functie van de tijd (stationair).

Mobiele e nose

Geografische mapping

De elektronische neus registreert iedere 15 seconden de sensorwaarden. Samen met de gps-data kan deze uitgezet worden op een kaart als punten. Bij een normaal wandeltempo komt dit op ongeveer iedere 20 meter een punt.

Om de ruimtelijke resolutie te verhogen wordt gebruik gemaakt van een interpolatie tussen de punten om zo tot een heatmap te komen die weergeeft in welke gebieden meer of minder VOCs gedetecteerd werden.

Geografische mapping e nose

Geografische mapping – een voorbeeld

In dit geval werd de eNose meegenomen tijdens een snuffelmeting rondom 4 waterbekkens waar geur uit vrijkwam. Tijdens de meting kwam de wind uit het westen. De weergegeven witte punten staan voor de waargenomen intensiteiten door de snuffelaars terwijl het blauw-rode spoor (blauw: zwak signaal, rood: stek signaal) het signaal van de eNose weergeeft.

Tot slot wordt ook de geurpluim afgebeeld. Zowel door middel van de eNose als door de snuffelmeting werd bekken 1 geïdentificeerd als de belangrijkste geurbron. De bekomen data van de eNose komt sterk overeen met de waarnemingen Zelfs op het verste punt meet de eNose nog een lichte verhoging van de geurconcentratie. Op deze manier kan de eNose dus gebruikt worden om snel de gemeten geur grafisch weer te geven op een kaart.

Meting e nose in de tijd

Meting in functie van de tijd

Ook voor het opvolgen van de geurimmissie in functie van de tijd kan de eNose ingezet worden. In dit geval wordt de eNose stationair geplaatst en wordt gedurende een bepaalde tijd de geur opgevolgd. Om te achterhalen tijdens welke fase van een productieproces geur vrijkomt, werd de eNose in de buurt van het emissiepunt geplaatst.

De figuur toont dat de geuremissie gering is tot enkele momenten nadat de reactoren opgestart worden en er duidelijke fluctuaties in de geurimmissie in de omgeving gemeten worden.

Uitstoot schouwen monitoren met e nose

Beperkingen

De eNose is geen universele oplossing om alle soorten geuren en VOCs te bepalen. Hij is niet selectief en voor sommige componenten toont hij een hogere gevoeligheid dan voor andere. De koppeling met exacte geurconcentratie of componentconcentratie is evenmin mogelijk, wat maakt dat de techniek niet kwantitatief is. De eNose is een relatief meetinstrument waarmee de geurconcentratie van één type geur op verschillende plaatsen en tijdstippen met mekaar vergeleken kan worden.

Het is geen chemische analysetechniek, dus is het onbekend welke componenten de geur veroorzaken. Om dit uit te zoeken is een VOC-screening aangewezen. Tot slot is de tijds- en ruimtelijke resolutie beperkt in die zin dat wanneer er meerdere bijdragers aan geur zich dicht bij mekaar bevinden, de eNose deze niet van mekaar zal kunnen onderscheiden.

Conclusie

De mobiele eNose is een waardevolle tool die wij geregeld inzetten om een globaal beeld te krijgen van de geurimmissie in de omgeving. Het instrument vormt een aanvulling op de traditionele methodieken; de correcte interpretatie van data vraagt zorg. Het geeft de mogelijkheid om over langere termijn geur te meten of ruimtelijk weer te geven waar de geurbronnen zich bevinden zodat op gerichte plaatsen/momenten selectieve analyses met bv. TD-GC-MS toegepast kunnen worden.

Hoe kunnen wij helpen?

Wenst u bijkomende informatie? Of hebt u een specifieke vraag voor één van onze medewerkers? Neem dan zeker contact op via onze contactpagina.